Hammel/Lammfleischschnitte Nährwerte und Kalorien (kcal)
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
Schaf Bauch (Dünnung) (fe) frisch gegart 100 g 324 0,0 26,7 21,7 8
Schaf Bauch (Dünnung) (fe) frisch 100 g 273 0,0 23,3 16,5 7
Schaf Bauch (Dünnung) (mf) frisch gegart 100 g 280 0,0 20,9 23,6 7
Schaf Bauch (Dünnung) (mf) frisch 100 g 232 0,0 18,1 17,8 6
Schaf Brust (fe) frisch gegart 100 g 415 0,0 38,4 18,7 11
Schaf Brust (fe) frisch 100 g 363 0,0 34,4 14,5 10
Schaf Brust (mf) frisch gegart 100 g 205 0,0 10,8 26,9 5
Schaf Brust (mf) frisch 100 g 163 0,0 9,2 20,0 4
Schaf Brust (mf) tiefgefroren 100 g 163 0,0 9,2 20,0 4
Schaf Brust mittelfett (mf) 100 g 163 0,0 9,2 20,0 4
Schaf Fleischfett (intermuskulares Fettgewebe) 100 g 626 0,0 68,3 5,5 18
Schaf Hinterhaxe (ma) frisch gegart 100 g 151 0,0 3,9 28,7 3
Schaf Hinterhaxe (ma) frisch 100 g 115 0,0 3,3 21,1 2
Schaf Hinterhaxe (ma) gepökelt geräuchert 100 g 100 0,9 2,8 17,7 2
Schaf Hinterhaxe (ma) gepökelt ungeräuchert 100 g 98 0,8 2,6 17,6 2
Schaf Hinterhaxe (ma) geräuchert 100 g 116 0,0 3,3 21,4 2
Schaf Hinterhaxe (ma) getrocknet 100 g 423 0,0 11,7 78,7 8
Schaf Hinterhaxe (ma) tiefgefroren 100 g 115 0,0 3,3 21,1 2
Schaf Hinterhaxe (mf) frisch gegart 100 g 240 0,0 15,6 25,3 6
Schaf Hinterhaxe (mf) frisch 100 g 195 0,0 13,4 18,9 5
Schaf Hinterhaxe (mf) gepökelt geräuchert 100 g 168 0,9 11,3 16,0 4
Schaf Hinterhaxe (mf) gepökelt ungeräuchert 100 g 162 0,8 10,6 15,8 4
Schaf Hinterhaxe (mf) geräuchert 100 g 198 0,0 13,6 19,3 5
Schaf Hinterhaxe (mf) getrocknet 100 g 547 0,0 36,8 54,7 13
Schaf Hinterhaxe (mf) tiefgefroren 100 g 195 0,0 13,4 18,9 5
Schaf Hinterhaxe frisch 100 g 195 0,0 13,4 18,9 5
Schaf Hinterhaxe mager (ma) 100 g 115 0,0 3,3 21,1 2
Schaf Hinterhaxe mittelfett (mf) 100 g 195 0,0 13,4 18,9 5
Schaf Keule (fe) frisch gegart 100 g 271 0,0 19,7 23,8 7
Schaf Keule (fe) frisch 100 g 224 0,0 17,1 17,9 6
Schaf Keule (fe) tiefgefroren 100 g 224 0,0 17,1 17,9 6
Schaf Keule (ma) frisch gegart 100 g 161 0,0 5,3 28,0 3
Schaf Keule (ma) frisch 100 g 123 0,0 4,5 20,6 3
Schaf Keule (mf) frisch gegart 100 g 240 0,0 15,7 24,9 6
Schaf Keule (mf) tiefgefroren 100 g 195 0,0 13,5 18,6 5
Schaf Keule fett (fe) 100 g 224 0,0 17,1 17,9 6
Schaf Keule mittelfett (mf) frisch 100 g 195 0,0 13,5 18,6 5
Schaf Keule mittelfett (mf) 100 g 195 0,0 13,5 18,6 5
Schaf Lende (Filet) (fe) frisch gegart 100 g 251 0,0 17,5 23,7 6
Schaf Lende (Filet) (fe) frisch 100 g 205 0,0 15,1 17,7 5
Schaf Lende (Filet) (ma) frisch gegart 100 g 149 0,0 4,0 27,9 3
Schaf Lende (Filet) (ma) frisch 100 g 113 0,0 3,4 20,4 2
Schaf Lende (Filet) (ma) tiefgefroren 100 g 113 0,0 3,4 20,4 2
Schaf Lende (Filet) (mf) frisch gegart 100 g 212 0,0 12,4 25,3 5
Schaf Lende (Filet) (mf) frisch 100 g 169 0,0 10,5 18,8 4
Schaf Lende (Filet) mager(ma) 100 g 113 0,0 3,4 20,4 2
Schaf Muskelfleisch 100 g 117 0,0 3,7 20,8 2
Schaf Nacken (Hals Kamm) (ma) frisch gegart 100 g 216 0,0 12,4 26,2 5
Schaf Nacken (Hals Kamm) (ma) frisch 100 g 173 0,0 10,6 19,5 4
Schaf Nacken (Hals Kamm) (mf) frisch gegart 100 g 270 0,0 19,6 23,9 7
Schaf Nacken (Hals Kamm) (mf) frisch 100 g 223 0,0 16,9 18,0 6
Schaf Nacken (Hals Kamm) (mf) tiefgefroren 100 g 223 0,0 16,9 18,0 6
Schaf Nacken (Hals Kamm) mittelfett (mf) 100 g 223 0,0 16,9 18,0 6
Schaf Rücken (Kotelett) (fe) frisch gegart 100 g 355 0,0 30,9 20,2 9
Schaf Rücken (Kotelett) (fe) frisch 100 g 303 0,0 27,2 15,5 8
Schaf Rücken (Kotelett) (ma) frisch gegart 100 g 246 0,0 16,5 24,8 6
Schaf Rücken (Kotelett) (ma) frisch 100 g 201 0,0 14,2 18,6 5
Schaf Rücken (Kotelett) (mf) frisch gegart 100 g 258 0,0 18,0 24,3 6
Schaf Rücken (Kotelett) (mf) frisch 100 g 212 0,0 15,6 18,3 5
Schaf Rücken (Kotelett) (mf) tiefgefroren 100 g 212 0,0 15,6 18,3 5
Schaf Rücken (Kotelett) mittelfett (mf) 100 g 212 0,0 15,6 18,3 5
Schaf Schulter (Bug) (fe) frisch gegart 100 g 306 0,0 24,6 21,9 8
Schaf Schulter (Bug) (fe) frisch 100 g 257 0,0 21,4 16,6 7
Schaf Schulter (Bug) (fe) tiefgefroren 100 g 257 0,0 21,4 16,6 7
Schaf Schulter (Bug) (ma) frisch gegart 100 g 178 0,0 8,0 26,6 4
Schaf Schulter (Bug) (ma) frisch 100 g 139 0,0 6,8 19,6 3
Schaf Schulter (Bug) (mf) frisch gegart 100 g 269 0,0 20,0 22,9 7
Schaf Schulter (Bug) (mf) frisch 100 g 222 0,0 17,2 17,2 6
Schaf Schulter (Bug) (mf) tiefgefroren 100 g 222 0,0 17,2 17,2 6
Schaf Schulter (Bug) fett (fe) 100 g 257 0,0 21,4 16,6 7
Schaf Schulter (Bug) mittelfett (mf) 100 g 222 0,0 17,2 17,2 6
Schaf Vorderhaxe (ma) frisch gegart 100 g 151 0,0 3,9 28,7 3
Schaf Vorderhaxe (ma) frisch 100 g 115 0,0 3,3 21,1 2
Schaf Vorderhaxe (mf) frisch gegart 100 g 240 0,0 15,6 25,3 6
Schaf Vorderhaxe (mf) frisch 100 g 195 0,0 13,4 18,9 5
Schaf Vorderhaxe (mf) gepökelt geräuchert 100 g 168 0,9 11,3 16,0 4
Schaf Vorderhaxe (mf) gepökelt ungeräuchert 100 g 162 0,8 10,6 15,8 4
Schaf Vorderhaxe (mf) geräuchert 100 g 198 0,0 13,6 19,3 5
Schaf Vorderhaxe (mf) getrocknet 100 g 547 0,0 36,8 54,7 13
Schaf Vorderhaxe (mf) tiefgefroren 100 g 195 0,0 13,4 18,9 5
Schaf Vorderhaxe mittelfett (mf) 100 g 195 0,0 13,4 18,9 5
Schaf grob entsehntes Fleisch 100 g 183 0,0 12,1 18,8 4
Schaf sehnen- fettgewebearmes Fleisch 100 g 130 0,0 5,3 20,4 3
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)