gesund abnehmen logo

Nährwertabelle : Dr. Oetker

100 g
Kcal: 96
KH: 19,3
Fett: 1,4
EW: 2,9
Punkte:2
100 g
Kcal: 89
KH: 22,0
Fett: 0,0
EW: 0,1
Punkte:1
Kategorie: Backmischungen
1 Stück
Kcal: 308
KH: 33,5
Fett: 13,9
EW: 10,3
Punkte:7
1 Stück
Kcal: 269
KH: 38,8
Fett: 8,4
EW: 9,6
Punkte:5
1 Stück
Kcal: 289
KH: 34,9
Fett: 13,1
EW: 7,6
Punkte:6
100 g
Kcal: 217
KH: 30,0
Fett: 7,3
EW: 7,9
Punkte:4
1 Stück
Kcal: 280
KH: 34,5
Fett: 12,5
EW: 7,4
Punkte:6
100 g
Kcal: 247
KH: 29,1
Fett: 10,9
EW: 8,2
Punkte:5
1 Stück
Kcal: 283
KH: 36,9
Fett: 10,3
EW: 10,6
Punkte:6
100 g
Kcal: 247
KH: 29,7
Fett: 10,6
EW: 8,1
Punkte:5
100 g
Kcal: 277
KH: 25,0
Fett: 16,5
EW: 7,0
Punkte:6
100 g
Kcal: 248
KH: 29,2
Fett: 11,1
EW: 6,8
Punkte:5
100 g
Kcal: 211
KH: 30,5
Fett: 5,9
EW: 8,8
Punkte:4
100 g
Kcal: 228
KH: 32,4
Fett: 7,1
EW: 8,7
Punkte:5
100 g
Kcal: 210
KH: 33,0
Fett: 4,8
EW: 8,7
Punkte:4
100 g
Kcal: 53
KH: 8,5
Fett: 0,1
EW: 3,7
Punkte:1
100 g
Kcal: 206
KH: 57,0
Fett: 18,0
EW: 5,9
Punkte:5
Kategorie: Süsswaren
100 g
Kcal: 413
KH: 57,0
Fett: 18,0
EW: 5,9
Punkte:9
100 g
Kcal: 413
KH: 57,0
Fett: 18,0
EW: 5,9
Punkte:9
100 g
Kcal: 279
KH: 0,1
Fett: 31,0
EW: 0,1
Punkte:8
100 g
Kcal: 217
KH: 23,9
Fett: 9,5
EW: 9,0
Punkte:5
100 g
Kcal: 122
KH: 19,0
Fett: 3,5
EW: 3,5
Punkte:2
Kategorie: Deserts
100 g
Kcal: 400
KH: 3,0
Fett: 42,0
EW: 2,4
Punkte:11
100 g
Kcal: 163
KH: 4,0
Fett: 15,1
EW: 2,8
Punkte:4
100 g
Kcal: 169
KH: 4,3
Fett: 15,0
EW: 3,0
Punkte:4
100 g
Kcal: 166
KH: 5,0
Fett: 15,0
EW: 2,8
Punkte:4
100 g
Kcal: 296
KH: 3,9
Fett: 30,0
EW: 2,6
Punkte:8
405 g
Kcal: 850
KH: 107,8
Fett: 29,6
EW: 38,2
Punkte:17
Kategorie: Pizza (frisch)
100 g
Kcal: 181
KH: 26,7
Fett: 4,6
EW: 8,1
Punkte:4
100 g
Kcal: 205
KH: 29,0
Fett: 6,4
EW: 7,7
Punkte:4
100 g
Kcal: 108
KH: 9,6
Fett: 6,2
EW: 3,5
Punkte:2
Kategorie: Deserts
100 g
Kcal: 160
KH: 6,0
Fett: 14,0
EW: 2,6
Punkte:4
100 g
Kcal: 198
KH: 22,2
Fett: 9,1
EW: 6,7
Punkte:4
Kategorie: Pizza (frisch)
100 g
Kcal: 344
KH: 48,3
Fett: 13,7
EW: 6,7
Punkte:7
Kategorie: Backmischungen
100 g
Kcal: 164
KH: 39,8
Fett: 0,3
EW: 0,6
Punkte:3
100 g
Kcal: 127
KH: 14,0
Fett: 1,0
EW: 1,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 248
KH: 60,0
Fett: 0,3
EW: 1,4
Punkte:4
Kategorie: Backwaren
1 Stück
Kcal: 415
KH: 38,0
Fett: 25,2
EW: 8,7
Punkte:10
Kategorie: Fastfood
1 Stück
Kcal: 103
KH: 12,0
Fett: 4,8
EW: 3,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 434
KH: 14,0
Fett: 70,0
EW: 7,4
Punkte:15
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 105
KH: 22,0
Fett: 1,1
EW: 1,2
Punkte:2
50 g
Kcal: 165
KH: 30,5
Fett: 3,3
EW: 3,4
Punkte:3
Kategorie: Deserts
1 Stück
Kcal: 131
KH: 24,0
Fett: 2,0
EW: 4,2
Punkte:2
100 g
Kcal: 379
KH: 93,7
Fett: 0,4
EW: 0,1
Punkte:6
25 g
Kcal: 342
KH: 77,0
Fett: 0,2
EW: 0,0
Punkte:6
100 g
Kcal: 342
KH: 77,0
Fett: 0,2
EW: 0,0
Punkte:6
100 g
Kcal: 388
KH: 97,0
Fett: 0,0
EW: 0,0
Punkte:6
100 g
Kcal: 96
KH: 17,0
Fett: 1,5
EW: 3,7
Punkte:2
100 g
Kcal: 96
KH: 17,0
Fett: 1,5
EW: 3,7
Punkte:2
100 g
Kcal: 7
KH: 1,8
Fett: 0,0
EW: 0,0
Punkte:0
125 g
Kcal: 96
KH: 22,0
Fett: 0,0
EW: 1,4
Punkte:2
100 g
Kcal: 72
KH: 16,4
Fett: 0,0
EW: 1,3
Punkte:1
100 g
Kcal: 76
KH: 17,8
Fett: 0,0
EW: 1,2
Punkte:1
100 g
Kcal: 72
KH: 16,4
Fett: 0,0
EW: 1,3
Punkte:1
100 g
Kcal: 327
KH: 1,2
Fett: 0,0
EW: 69,0
Punkte:5
Kategorie: Deserts
100 g
Kcal: 359
KH: 29,0
Fett: 0,0
EW: 51,4
Punkte:6
Kategorie: Deserts
100 g
Kcal: 110
KH: 18,3
Fett: 2,1
EW: 4,2
Punkte:2
100 g
Kcal: 390
KH: 36,0
Fett: 6,0
EW: 48,0
Punkte:7
Kategorie: Backwaren
100 g
Kcal: 46
KH: 6,6
Fett: 0,1
EW: 4,7
Punkte:1
100 g
Kcal: 115
KH: 18,9
Fett: 2,8
EW: 3,5
Punkte:2
100 g
Kcal: 90
KH: 15,2
Fett: 1,2
EW: 4,6
Punkte:2
100 g
Kcal: 58
KH: 8,8
Fett: 0,3
EW: 5,1
Punkte:1
100 g
Kcal: 327
KH: 12,9
Fett: 20,7
EW: 19,9
Punkte:8
Kategorie: Backwaren
100 g
Kcal: 113
KH: 22,5
Fett: 1,6
EW: 1,7
Punkte:2
Kategorie: Deserts
100 g
Kcal: 106
KH: 17,3
Fett: 2,7
EW: 2,1
Punkte:2
Kategorie: Deserts
100 g
Kcal: 466
KH: 59,6
Fett: 20,9
EW: 10,0
Punkte:10
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 460
KH: 49,0
Fett: 27,0
EW: 5,4
Punkte:11
Kategorie: Backmischungen
1 Stück
Kcal: 265
KH: 28,0
Fett: 12,0
EW: 9,0
Punkte:6
Kategorie: Kuchen
150 g
Kcal: 79
KH: 12,7
Fett: 0,2
EW: 5,5
Punkte:1
150 g
Kcal: 79
KH: 13,5
Fett: 0,1
EW: 5,0
Punkte:1
100 g
Kcal: 341
KH: 51,0
Fett: 12,0
EW: 5,8
Punkte:7
1 Stück
Kcal: 248
KH: 26,0
Fett: 12,0
EW: 9,0
Punkte:5
50 g
Kcal: 190
KH: 22,0
Fett: 10,0
EW: 3,0
Punkte:4
1 Stück
Kcal: 271
KH: 30,0
Fett: 15,0
EW: 4,0
Punkte:6
Kategorie: Backwaren
100 g
Kcal: 276
KH: 26,0
Fett: 17,6
EW: 3,5
Punkte:7
Kategorie: Kuchen
100 g
Kcal: 109
KH: 20,7
Fett: 1,4
EW: 3,5
Punkte:2
100 g
Kcal: 109
KH: 20,6
Fett: 1,4
EW: 3,4
Punkte:2
4 Stück
Kcal: 256
KH: 39,5
Fett: 5,6
EW: 10,5
Punkte:5
Kategorie: Pizza (frisch)
100 g
Kcal: 118
KH: 18,9
Fett: 3,2
EW: 3,0
Punkte:2
1 Stück
Kcal: 182
KH: 22,6
Fett: 7,1
EW: 2,1
Punkte:4
100 g
Kcal: 121
KH: 19,0
Fett: 3,0
EW: 4,6
Punkte:2
100 g
Kcal: 131
KH: 17,6
Fett: 4,0
EW: 6,1
Punkte:3
100 g
Kcal: 142
KH: 21,0
Fett: 4,1
EW: 5,4
Punkte:3
100 g
Kcal: 186
KH: 21,2
Fett: 9,2
EW: 4,5
Punkte:4
Kategorie: Deserts
1 Stück
Kcal: 227
KH: 24,0
Fett: 13,3
EW: 2,9
Punkte:5
Kategorie: Kuchen
100 g
Kcal: 362
KH: 62,5
Fett: 5,6
EW: 10,2
Punkte:7
100 g
Kcal: 405
KH: 59,0
Fett: 12,0
EW: 12,0
Punkte:8
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 403
KH: 61,0
Fett: 13,6
EW: 9,2
Punkte:8
100 g
Kcal: 317
KH: 61,1
Fett: 4,6
EW: 7,8
Punkte:6
Kategorie: Müsli / Ceralien
1 Stück
Kcal: 599
KH: 99,5
Fett: 9,1
EW: 29,9
Punkte:11
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 221
KH: 26,5
Fett: 8,7
EW: 9,2
Punkte:5
1 Stück
Kcal: 859
KH: 107,5
Fett: 31,9
EW: 35,0
Punkte:18
100 g
Kcal: 218
KH: 27,0
Fett: 8,2
EW: 8,8
Punkte:5
Kategorie: Pizza (frisch)
100 g
Kcal: 54
KH: 8,0
Fett: 0,2
EW: 4,8
Punkte:1
100 g
Kcal: 58
KH: 7,5
Fett: 0,2
EW: 4,8
Punkte:1
100 g
Kcal: 93
KH: 15,6
Fett: 1,4
EW: 4,4
Punkte:2
100 g
Kcal: 105
KH: 15,9
Fett: 2,7
EW: 4,2
Punkte:2
100 g
Kcal: 98
KH: 18,0
Fett: 1,5
EW: 3,1
Punkte:2
100 g
Kcal: 91
KH: 16,6
Fett: 1,4
EW: 2,9
Punkte:2
100 g
Kcal: 114
KH: 16,4
Fett: 3,5
EW: 4,1
Punkte:2
100 g
Kcal: 119
KH: 19,0
Fett: 3,4
EW: 3,1
Punkte:2
372 g
Kcal: 437
KH: 78,0
Fett: 8,6
EW: 11,9
Punkte:8
Kategorie: Deserts
100 g
Kcal: 113
KH: 18,0
Fett: 3,2
EW: 3,1
Punkte:2
100 g
Kcal: 133
KH: 17,4
Fett: 5,4
EW: 3,6
Punkte:3
100 g
Kcal: 109
KH: 15,8
Fett: 3,6
EW: 2,9
Punkte:2
100 g
Kcal: 103
KH: 17,5
Fett: 2,4
EW: 2,6
Punkte:2
100 g
Kcal: 208
KH: 26,4
Fett: 7,6
EW: 8,4
Punkte:4
Kategorie: Pizza (frisch)
100 g
Kcal: 255
KH: 23,5
Fett: 13,3
EW: 10,0
Punkte:6
100 g
Kcal: 224
KH: 27,6
Fett: 10,0
EW: 5,9
Punkte:5
Kategorie: Fertiggerichte
100 g
Kcal: 209
KH: 25,2
Fett: 8,0
EW: 9,1
Punkte:4
100 g
Kcal: 185
KH: 25,7
Fett: 5,0
EW: 9,0
Punkte:4
100 g
Kcal: 206
KH: 25,2
Fett: 8,0
EW: 1,7
Punkte:4
100 g
Kcal: 224
KH: 28,3
Fett: 8,7
EW: 8,0
Punkte:5
1 Stück
Kcal: 748
KH: 63,8
Fett: 40,2
EW: 32,2
Punkte:17
100 g
Kcal: 198
KH: 22,2
Fett: 9,1
EW: 6,7
Punkte:4
Kategorie: Pizza (frisch)
330 g
Kcal: 624
KH: 79,2
Fett: 18,8
EW: 33,7
Punkte:12
100 g
Kcal: 220
KH: 21,6
Fett: 11,6
EW: 7,2
Punkte:5
100 g
Kcal: 240
KH: 32,9
Fett: 6,9
EW: 10,3
Punkte:5
100 g
Kcal: 207
KH: 26,2
Fett: 7,3
EW: 9,0
Punkte:4
Kategorie: Pizza (frisch)
100 g
Kcal: 240
KH: 29,5
Fett: 10,0
EW: 8,0
Punkte:5
Kategorie: Pizza (frisch)
100 g
Kcal: 282
KH: 29,0
Fett: 14,0
EW: 9,9
Punkte:6
100 g
Kcal: 342
KH: 85,0
Fett: 0,1
EW: 0,4
Punkte:6
100 g
Kcal: 84
KH: 15,7
Fett: 1,6
EW: 2,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 95
KH: 14,0
Fett: 0,8
EW: 8,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 98
KH: 14,2
Fett: 0,8
EW: 8,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 103
KH: 15,1
Fett: 1,0
EW: 8,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 392
KH: 98,0
Fett: 0,0
EW: 0,0
Punkte:7
Kategorie: Deserts
100 g
Kcal: 258
KH: 24,0
Fett: 13,2
EW: 10,8
Punkte:6
100 g
Kcal: 258
KH: 21,9
Fett: 13,9
EW: 11,2
Punkte:6
100 g
Kcal: 215
KH: 25,7
Fett: 8,6
EW: 8,6
Punkte:5
Kategorie: Pizza (frisch)
100 g
Kcal: 213
KH: 23,6
Fett: 9,2
EW: 8,7
Punkte:5
100 g
Kcal: 272
KH: 26,2
Fett: 14,0
EW: 10,4
Punkte:6
100 g
Kcal: 254
KH: 23,0
Fett: 14,0
EW: 9,0
Punkte:6
Kategorie: Fertiggerichte
100 g
Kcal: 251
KH: 23,3
Fett: 12,6
EW: 10,9
Punkte:6
1 Stück
Kcal: 880
KH: 84,3
Fett: 11,7
EW: 28,1
Punkte:16
100 g
Kcal: 263
KH: 23,9
Fett: 14,4
EW: 9,4
Punkte:6
100 g
Kcal: 267
KH: 24,1
Fett: 14,0
EW: 10,8
Punkte:6
Kategorie: Pizza (frisch)
100 g
Kcal: 103
KH: 20,8
Fett: 1,0
EW: 1,2
Punkte:2
100 g
Kcal: 97
KH: 22,6
Fett: 0,2
EW: 0,5
Punkte:2
Kategorie: Deserts
100 g
Kcal: 65
KH: 10,8
Fett: 1,2
EW: 1,4
Punkte:1
Kategorie: Deserts
100 g
Kcal: 158
KH: 0,0
Fett: 0,0
EW: 0,0
Punkte:3
Kategorie: Backwaren
100 g
Kcal: 343
KH: 52,0
Fett: 12,4
EW: 5,8
Punkte:7
Kategorie: Backmischungen
100 g
Kcal: 159
KH: 15,7
Fett: 9,1
EW: 3,1
Punkte:4
100 g
Kcal: 147
KH: 13,8
Fett: 8,6
EW: 3,7
Punkte:3
100 g
Kcal: 430
KH: 69,0
Fett: 14,9
EW: 5,0
Punkte:9
100 g
Kcal: 97
KH: 22,5
Fett: 0,1
EW: 0,4
Punkte:2
Kategorie: Obsterzeugnisse
100 g
Kcal: 200
KH: 28,8
Fett: 4,9
EW: 9,0
Punkte:4
100 g
Kcal: 238
KH: 32,3
Fett: 8,0
EW: 9,3
Punkte:5
100 g
Kcal: 220
KH: 29,3
Fett: 7,0
EW: 9,8
Punkte:4
100 g
Kcal: 228
KH: 30,0
Fett: 7,6
EW: 9,8
Punkte:5
100 g
Kcal: 231
KH: 29,7
Fett: 7,9
EW: 10,0
Punkte:5
100 g
Kcal: 237
KH: 29,7
Fett: 7,9
EW: 10,4
Punkte:5
100 g
Kcal: 211
KH: 27,5
Fett: 6,6
EW: 10,1
Punkte:4
100 g
Kcal: 208
KH: 26,4
Fett: 7,6
EW: 8,4
Punkte:4
100 g
Kcal: 135
KH: 23,0
Fett: 3,0
EW: 4,0
Punkte:3
1 Stück
Kcal: 165
KH: 30,8
Fett: 3,1
EW: 3,9
Punkte:3
100 g
Kcal: 476
KH: 43,0
Fett: 31,0
EW: 6,6
Punkte:11
93 g
Kcal: 225
KH: 44,0
Fett: 2,7
EW: 5,5
Punkte:4
Kategorie: Deserts
100 g
Kcal: 134
KH: 21,4
Fett: 3,5
EW: 4,1
Punkte:3
100 g
Kcal: 299
KH: 74,0
Fett: 0,2
EW: 0,2
Punkte:5
100 g
Kcal: 47
KH: 11,8
Fett: 0,0
EW: 0,0
Punkte:1
100 g
Kcal: 368
KH: 91,0
Fett: 0,1
EW: 0,1
Punkte:6
Kategorie: Backwaren
100 g
Kcal: 240
KH: 10,0
Fett: 10,0
EW: 10,0
Punkte:5
100 ml
Kcal: 115
KH: 17,4
Fett: 3,7
EW: 3,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 394
KH: 98,5
Fett: 0,0
EW: 0,0
Punkte:7
Kategorie: Backmischungen
100 g
Kcal: 429
KH: 68,0
Fett: 14,0
EW: 7,8
Punkte:9
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 416
KH: 50,6
Fett: 15,6
EW: 13,2
Punkte:9
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 328
KH: 65,2
Fett: 3,6
EW: 8,6
Punkte:6
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 317
KH: 61,1
Fett: 4,6
EW: 7,8
Punkte:6
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 398
KH: 61,9
Fett: 11,9
EW: 10,7
Punkte:8
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 396
KH: 62,0
Fett: 12,0
EW: 10,7
Punkte:8
100 g
Kcal: 429
KH: 68,0
Fett: 14,0
EW: 7,8
Punkte:9
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 436
KH: 70,0
Fett: 14,0
EW: 7,4
Punkte:9
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 405
KH: 59,2
Fett: 14,4
EW: 9,7
Punkte:8
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 424
KH: 63,0
Fett: 16,0
EW: 7,0
Punkte:9
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 421
KH: 62,0
Fett: 15,0
EW: 9,6
Punkte:9
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 427
KH: 62,1
Fett: 15,4
EW: 9,9
Punkte:9
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 427
KH: 62,1
Fett: 15,4
EW: 9,9
Punkte:9
Kategorie: Müsli / Ceralien
50 g
Kcal: 232
KH: 30,1
Fett: 9,6
EW: 4,4
Punkte:5
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 468
KH: 61,0
Fett: 20,8
EW: 9,1
Punkte:10
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 476
KH: 60,2
Fett: 20,4
EW: 9,0
Punkte:10
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 430
KH: 65,0
Fett: 15,0
EW: 8,6
Punkte:9
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 431
KH: 65,0
Fett: 15,0
EW: 9,0
Punkte:9
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 428
KH: 56,4
Fett: 15,6
EW: 10,1
Punkte:9
50 g
Kcal: 204
KH: 28,0
Fett: 8,0
EW: 5,0
Punkte:4
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 398
KH: 62,0
Fett: 12,8
EW: 8,7
Punkte:8
100 g
Kcal: 410
KH: 57,2
Fett: 15,5
EW: 10,4
Punkte:9
Kategorie: Müsli / Ceralien
1 Stück
Kcal: 173
KH: 22,4
Fett: 7,6
EW: 3,8
Punkte:4
Kategorie: Deserts
100 g
Kcal: 138
KH: 17,9
Fett: 6,1
EW: 3,0
Punkte:3
Kategorie: Deserts
100 g
Kcal: 102
KH: 7,0
Fett: 6,2
EW: 3,8
Punkte:2
100 g
Kcal: 61
KH: 10,8
Fett: 1,2
EW: 1,3
Punkte:1
Kategorie: Deserts
100 ml
Kcal: 53
KH: 8,5
Fett: 0,1
EW: 3,7
Punkte:1
100 g
Kcal: 462
KH: 56,0
Fett: 24,0
EW: 5,4
Punkte:10
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)
Gesünder Abnehmen mit Google durchsuchen

BMI / Waist-to-Hip Rechner