gesund abnehmen logo

Nährwertabelle : Hofer

100 g
Kcal: 249
KH: 0,0
Fett: 13,0
EW: 33,0
Punkte:6
1 Stück
Kcal: 99
KH: 19,0
Fett: 1,4
EW: 2,8
Punkte:2
Kategorie: Broterzeugnisse
1 Stück
Kcal: 217
KH: 40,6
Fett: 4,0
EW: 3,3
Punkte:4
100 g
Kcal: 226
KH: 29,5
Fett: 10,0
EW: 3,3
Punkte:5
Kategorie: Backwaren
100 g
Kcal: 40
KH: 4,1
Fett: 1,0
EW: 3,5
Punkte:1
100 ml
Kcal: 40
KH: 4,1
Fett: 1,0
EW: 3,5
Punkte:1
100 g
Kcal: 39
KH: 4,1
Fett: 1,0
EW: 3,5
Punkte:1
100 g
Kcal: 87
KH: 16,0
Fett: 0,9
EW: 3,8
Punkte:2
100 g
Kcal: 63
KH: 4,1
Fett: 3,5
EW: 3,8
Punkte:1
100 g
Kcal: 249
KH: 0,0
Fett: 13,0
EW: 33,0
Punkte:6
100 g
Kcal: 386
KH: 0,0
Fett: 34,0
EW: 20,0
Punkte:10
100 g
Kcal: 301
KH: 0,0
Fett: 25,0
EW: 19,0
Punkte:8
Kategorie: Käse
100 g
Kcal: 169
KH: 35,7
Fett: 0,5
EW: 5,5
Punkte:3
1 Stück
Kcal: 25
KH: 5,2
Fett: 0,2
EW: 0,7
Punkte:0
100 g
Kcal: 477
KH: 41,1
Fett: 30,5
EW: 9,5
Punkte:11
100 g
Kcal: 104
KH: 13,0
Fett: 4,9
EW: 1,9
Punkte:2
100 g
Kcal: 94
KH: 0,1
Fett: 2,0
EW: 19,0
Punkte:2
1 Stück
Kcal: 54
KH: 8,0
Fett: 1,0
EW: 2,3
Punkte:1
100 g
Kcal: 202
KH: 32,0
Fett: 4,1
EW: 9,2
Punkte:4
Kategorie: Broterzeugnisse
100 g
Kcal: 217
KH: 32,0
Fett: 4,1
EW: 9,2
Punkte:4
100 g
Kcal: 254
KH: 43,3
Fett: 4,7
EW: 9,6
Punkte:5
Kategorie: Broterzeugnisse
60 g
Kcal: 152
KH: 30,2
Fett: 1,2
EW: 4,7
Punkte:3
100 g
Kcal: 389
KH: 0,0
Fett: 33,0
EW: 23,0
Punkte:10
Kategorie: Käse
100 ml
Kcal: 40
KH: 9,0
Fett: 0,1
EW: 0,7
Punkte:1
Kategorie: Getränke Säfte
100 g
Kcal: 244
KH: 1,0
Fett: 16,0
EW: 24,0
Punkte:6
Kategorie: Käse
100 g
Kcal: 91
KH: 11,8
Fett: 4,3
EW: 1,2
Punkte:2
Kategorie: Eis
100 g
Kcal: 407
KH: 61,0
Fett: 16,0
EW: 4,5
Punkte:9
100 g
Kcal: 261
KH: 32,5
Fett: 10,4
EW: 9,3
Punkte:6
Kategorie: Fastfood
100 g
Kcal: 267
KH: 0,8
Fett: 20,0
EW: 21,0
Punkte:7
100 g
Kcal: 154
KH: 2,2
Fett: 8,0
EW: 18,3
Punkte:3
350 g
Kcal: 334
KH: 55,0
Fett: 4,6
EW: 18,2
Punkte:6
100 g
Kcal: 30
KH: 6,5
Fett: 0,2
EW: 0,6
Punkte:1
100 g
Kcal: 526
KH: 49,1
Fett: 31,6
EW: 6,6
Punkte:12
Kategorie: Schokolade
100 g
Kcal: 566
KH: 45,3
Fett: 39,0
EW: 8,4
Punkte:14
1 Stück
Kcal: 96
KH: 11,6
Fett: 4,8
EW: 1,3
Punkte:2
Kategorie: Kekse
100 g
Kcal: 346
KH: 71,9
Fett: 1,4
EW: 11,4
Punkte:6
Kategorie: Teigwaren
50 g
Kcal: 193
KH: 21,3
Fett: 11,1
EW: 2,0
Punkte:4
Kategorie: Backwaren
100 g
Kcal: 409
KH: 36,4
Fett: 24,7
EW: 8,4
Punkte:10
100 g
Kcal: 365
KH: 36,2
Fett: 21,3
EW: 7,1
Punkte:8
100 g
Kcal: 499
KH: 59,0
Fett: 26,0
EW: 7,3
Punkte:11
100 ml
Kcal: 94
KH: 5,6
Fett: 7,0
EW: 1,8
Punkte:2
100 g
Kcal: 97
KH: 12,7
Fett: 3,6
EW: 3,4
Punkte:2
100 g
Kcal: 199
KH: 36,0
Fett: 1,7
EW: 5,3
Punkte:4
100 g
Kcal: 301
KH: 50,9
Fett: 6,2
EW: 10,3
Punkte:6
100 g
Kcal: 270
KH: 41,2
Fett: 5,5
EW: 10,9
Punkte:5
Kategorie: Broterzeugnisse
100 g
Kcal: 212
KH: 27,8
Fett: 9,8
EW: 3,1
Punkte:5
Kategorie: Eis
100 g
Kcal: 390
KH: 1,0
Fett: 30,0
EW: 29,0
Punkte:10
180 g
Kcal: 76
KH: 11,3
Fett: 0,2
EW: 7,2
Punkte:1
100 g
Kcal: 174
KH: 6,6
Fett: 16,1
EW: 0,6
Punkte:5
100 g
Kcal: 227
KH: 29,8
Fett: 6,6
EW: 12,1
Punkte:5
100 g
Kcal: 97
KH: 148,0
Fett: 2,6
EW: 3,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 88
KH: 12,6
Fett: 2,6
EW: 3,0
Punkte:2
70 g
Kcal: 43
KH: 10,3
Fett: 0,0
EW: 0,2
Punkte:1
Kategorie: Obsterzeugnisse
100 g
Kcal: 401
KH: 45,2
Fett: 20,4
EW: 7,6
Punkte:9
Kategorie: Backwaren
100 g
Kcal: 184
KH: 24,3
Fett: 7,1
EW: 5,6
Punkte:4
100 g
Kcal: 107
KH: 9,4
Fett: 5,3
EW: 5,3
Punkte:2
Kategorie: Fertiggerichte
100 g
Kcal: 33
KH: 5,6
Fett: 0,2
EW: 2,2
Punkte:1
100 g
Kcal: 350
KH: 6,6
Fett: 36,0
EW: 0,7
Punkte:10
100 g
Kcal: 267
KH: 47,8
Fett: 3,1
EW: 10,4
Punkte:5
100 g
Kcal: 194
KH: 0,8
Fett: 15,0
EW: 12,5
Punkte:5
100 g
Kcal: 117
KH: 0,1
Fett: 5,0
EW: 18,0
Punkte:3
100 g
Kcal: 85
KH: 0,1
Fett: 1,0
EW: 19,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 269
KH: 0,3
Fett: 24,0
EW: 11,5
Punkte:7
100 g
Kcal: 304
KH: 27,1
Fett: 18,1
EW: 7,5
Punkte:7
100 g
Kcal: 64
KH: 4,9
Fett: 2,0
EW: 6,7
Punkte:1
100 g
Kcal: 80
KH: 14,0
Fett: 0,9
EW: 4,0
Punkte:1
350 g
Kcal: 323
KH: 33,6
Fett: 7,0
EW: 31,5
Punkte:6
Kategorie: Fertiggerichte
100 g
Kcal: 134
KH: 1,0
Fett: 6,0
EW: 19,0
Punkte:3
100 g
Kcal: 112
KH: 0,0
Fett: 1,5
EW: 24,5
Punkte:2
100 g
Kcal: 96
KH: 15,3
Fett: 2,5
EW: 3,1
Punkte:2
100 g
Kcal: 89
KH: 13,5
Fett: 2,5
EW: 3,1
Punkte:2
100 g
Kcal: 96
KH: 15,3
Fett: 2,5
EW: 3,1
Punkte:2
100 g
Kcal: 96
KH: 15,3
Fett: 2,5
EW: 3,1
Punkte:2
100 g
Kcal: 634
KH: 1,2
Fett: 69,4
EW: 1,2
Punkte:18
Kategorie: Butter
100 g
Kcal: 210
KH: 1,0
Fett: 18,0
EW: 11,0
Punkte:6
100 g
Kcal: 439
KH: 71,4
Fett: 14,2
EW: 6,4
Punkte:9
Kategorie: Kekse
100 g
Kcal: 269
KH: 35,5
Fett: 7,9
EW: 10,2
Punkte:5
100 g
Kcal: 204
KH: 0,5
Fett: 14,0
EW: 19,0
Punkte:5
100 g
Kcal: 153
KH: 0,1
Fett: 3,0
EW: 31,0
Punkte:3
100 g
Kcal: 124
KH: 0,5
Fett: 3,5
EW: 22,5
Punkte:2
Kategorie: Fleischwaren
100 g
Kcal: 65
KH: 11,3
Fett: 1,1
EW: 2,1
Punkte:1
100 g
Kcal: 115
KH: 24,4
Fett: 0,1
EW: 2,5
Punkte:2
Kategorie: Saucen
100 g
Kcal: 390
KH: 75,0
Fett: 5,0
EW: 7,2
Punkte:7
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 459
KH: 52,0
Fett: 23,0
EW: 11,0
Punkte:10
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 480
KH: 50,0
Fett: 28,0
EW: 3,0
Punkte:11
100 g
Kcal: 198
KH: 2,5
Fett: 20,0
EW: 2,0
Punkte:6
100 g
Kcal: 230
KH: 42,9
Fett: 2,2
EW: 6,6
Punkte:4
100 g
Kcal: 206
KH: 0,1
Fett: 14,0
EW: 20,0
Punkte:5
Kategorie: Brühwurst
100 g
Kcal: 299
KH: 38,0
Fett: 11,0
EW: 12,0
Punkte:6
100 g
Kcal: 830
KH: 0,0
Fett: 92,0
EW: 0,0
Punkte:24
100 g
Kcal: 174
KH: 31,0
Fett: 2,9
EW: 5,0
Punkte:3
100 g
Kcal: 181
KH: 0,0
Fett: 11,0
EW: 20,5
Punkte:4
1 Stück
Kcal: 232
KH: 0,0
Fett: 19,8
EW: 13,6
Punkte:6
100 g
Kcal: 83
KH: 8,5
Fett: 4,1
EW: 2,9
Punkte:2
Kategorie: Kaffee Zubreitung
100 g
Kcal: 281
KH: 49,3
Fett: 4,7
EW: 8,5
Punkte:5
Kategorie: Backwaren
100 g
Kcal: 79
KH: 7,6
Fett: 2,3
EW: 5,7
Punkte:2
Kategorie: Fertiggerichte
100 g
Kcal: 79
KH: 11,6
Fett: 0,5
EW: 7,1
Punkte:1
100 g
Kcal: 91
KH: 14,0
Fett: 2,9
EW: 1,5
Punkte:2
100 g
Kcal: 248
KH: 4,4
Fett: 22,0
EW: 7,8
Punkte:7
100 g
Kcal: 134
KH: 12,0
Fett: 6,3
EW: 4,8
Punkte:3
100 g
Kcal: 134
KH: 0,0
Fett: 6,0
EW: 20,0
Punkte:3
Kategorie: Fleischwaren
100 g
Kcal: 150
KH: 4,0
Fett: 10,1
EW: 10,8
Punkte:4
100 g
Kcal: 603
KH: 29,6
Fett: 45,5
EW: 15,4
Punkte:15
Kategorie: Schokolade
1 Stück
Kcal: 166
KH: 26,6
Fett: 6,5
EW: 2,2
Punkte:3
Kategorie: Eis
100 g
Kcal: 263
KH: 42,8
Fett: 5,0
EW: 8,8
Punkte:5
100 g
Kcal: 409
KH: 36,4
Fett: 24,7
EW: 8,4
Punkte:10
100 g
Kcal: 41
KH: 4,8
Fett: 0,9
EW: 3,4
Punkte:1
100 ml
Kcal: 38
KH: 4,0
Fett: 1,0
EW: 3,3
Punkte:1
100 g
Kcal: 268
KH: 0,7
Fett: 21,0
EW: 19,0
Punkte:7
100 g
Kcal: 119
KH: 15,7
Fett: 3,9
EW: 5,3
Punkte:2
100 g
Kcal: 340
KH: 32,8
Fett: 21,6
EW: 3,6
Punkte:8
Kategorie: Eis
100 g
Kcal: 291
KH: 1,0
Fett: 23,0
EW: 20,0
Punkte:7
Kategorie: Käse
85 Stück
Kcal: 377
KH: 40,5
Fett: 20,8
EW: 5,9
Punkte:9
Kategorie: Backwaren
100 g
Kcal: 443
KH: 47,7
Fett: 24,5
EW: 6,9
Punkte:10
Kategorie: Backwaren
100 g
Kcal: 293
KH: 1,0
Fett: 27,0
EW: 11,2
Punkte:8
100 g
Kcal: 293
KH: 1,0
Fett: 27,0
EW: 11,2
Punkte:8
100 g
Kcal: 336
KH: 55,7
Fett: 8,9
EW: 8,2
Punkte:7
100 g
Kcal: 237
KH: 0,0
Fett: 13,0
EW: 30,0
Punkte:5
100 g
Kcal: 517
KH: 46,1
Fett: 30,9
EW: 11,1
Punkte:12
100 g
Kcal: 328
KH: 1,4
Fett: 29,8
EW: 11,9
Punkte:9
100 g
Kcal: 277
KH: 45,5
Fett: 5,0
EW: 8,4
Punkte:5
100 g
Kcal: 109
KH: 0,0
Fett: 2,9
EW: 20,7
Punkte:2
100 g
Kcal: 358
KH: 73,0
Fett: 1,3
EW: 12,0
Punkte:6
Kategorie: Pasta / Teigwaren
100 g
Kcal: 71
KH: 7,8
Fett: 3,3
EW: 2,5
Punkte:2
100 g
Kcal: 449
KH: 0,5
Fett: 39,0
EW: 24,0
Punkte:12
100 g
Kcal: 204
KH: 26,5
Fett: 6,4
EW: 9,6
Punkte:4
100 g
Kcal: 240
KH: 43,0
Fett: 4,0
EW: 8,0
Punkte:4
Kategorie: Backwaren
1 Stück
Kcal: 258
KH: 28,7
Fett: 11,7
EW: 8,5
Punkte:6
Kategorie: Backwaren
100 g
Kcal: 240
KH: 43,0
Fett: 4,0
EW: 8,0
Punkte:4
100 g
Kcal: 74
KH: 0,0
Fett: 0,8
EW: 16,7
Punkte:1
100 g
Kcal: 134
KH: 18,2
Fett: 5,6
EW: 2,6
Punkte:3
100 g
Kcal: 44
KH: 10,0
Fett: 0,2
EW: 0,5
Punkte:1
Kategorie: Obsterzeugnisse
100 g
Kcal: 190
KH: 2,0
Fett: 14,0
EW: 14,0
Punkte:5
100 g
Kcal: 122
KH: 2,0
Fett: 6,0
EW: 15,0
Punkte:3
150 g
Kcal: 145
KH: 0,0
Fett: 1,5
EW: 33,0
Punkte:3
100 g
Kcal: 123
KH: 2,0
Fett: 6,6
EW: 14,0
Punkte:3
100 g
Kcal: 89
KH: 1,0
Fett: 1,0
EW: 19,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 98
KH: 7,2
Fett: 6,3
EW: 1,9
Punkte:2
100 g
Kcal: 100
KH: 8,2
Fett: 6,2
EW: 2,9
Punkte:2
100 g
Kcal: 48
KH: 2,7
Fett: 1,5
EW: 5,6
Punkte:1
100 g
Kcal: 129
KH: 0,0
Fett: 5,0
EW: 21,0
Punkte:3
Kategorie: Fleischwaren
100 g
Kcal: 237
KH: 0,0
Fett: 13,0
EW: 30,0
Punkte:5
Kategorie: Käse
100 g
Kcal: 366
KH: 71,0
Fett: 7,2
EW: 5,6
Punkte:7
Kategorie: Kuchen
1 Stück
Kcal: 296
KH: 39,5
Fett: 9,5
EW: 11,5
Punkte:6
Kategorie: Fertiggerichte
100 g
Kcal: 53
KH: 4,0
Fett: 1,9
EW: 4,3
Punkte:1
125 g
Kcal: 104
KH: 16,7
Fett: 2,1
EW: 3,6
Punkte:2
100 g
Kcal: 147
KH: 0,5
Fett: 9,0
EW: 16,0
Punkte:3
100 g
Kcal: 289
KH: 0,4
Fett: 19,0
EW: 29,0
Punkte:7
100 g
Kcal: 289
KH: 0,4
Fett: 19,0
EW: 29,0
Punkte:7
100 g
Kcal: 552
KH: 31,2
Fett: 43,9
EW: 7,9
Punkte:14
Kategorie: Schokolade
100 g
Kcal: 106
KH: 0,0
Fett: 2,0
EW: 22,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 286
KH: 46,4
Fett: 7,0
EW: 9,5
Punkte:6
100 g
Kcal: 217
KH: 40,3
Fett: 2,3
EW: 7,1
Punkte:4
Kategorie: Brötchen
100 g
Kcal: 75
KH: 14,2
Fett: 0,5
EW: 3,5
Punkte:1
100 g
Kcal: 73
KH: 13,7
Fett: 1,7
EW: 0,8
Punkte:1
100 g
Kcal: 60
KH: 12,7
Fett: 0,2
EW: 0,6
Punkte:1
100 g
Kcal: 358
KH: 73,0
Fett: 1,3
EW: 12,0
Punkte:6
Kategorie: Pasta / Teigwaren
100 g
Kcal: 57
KH: 3,3
Fett: 3,3
EW: 3,5
Punkte:1
100 g
Kcal: 174
KH: 29,8
Fett: 1,6
EW: 9,0
Punkte:3
100 g
Kcal: 105
KH: 1,0
Fett: 3,0
EW: 18,4
Punkte:2
Kategorie: Speck, Schinken
100 g
Kcal: 254
KH: 35,0
Fett: 6,5
EW: 12,0
Punkte:5
Kategorie: Pasta / Teigwaren
100 g
Kcal: 110
KH: 0,0
Fett: 2,0
EW: 23,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 287
KH: 4,5
Fett: 28,9
EW: 1,7
Punkte:8
100 g
Kcal: 214
KH: 38,9
Fett: 1,8
EW: 6,9
Punkte:4
1 Stück
Kcal: 330
KH: 42,0
Fett: 13,0
EW: 14,3
Punkte:7
Kategorie: Broterzeugnisse
100 g
Kcal: 368
KH: 79,0
Fett: 1,5
EW: 9,5
Punkte:6
Kategorie: Müsli / Ceralien
100 g
Kcal: 297
KH: 1,0
Fett: 28,0
EW: 10,0
Punkte:8
100 g
Kcal: 42
KH: 10,0
Fett: 0,1
EW: 0,1
Punkte:1
Kategorie: Getränke
100 g
Kcal: 276
KH: 51,4
Fett: 3,6
EW: 7,8
Punkte:5
100 g
Kcal: 223
KH: 42,6
Fett: 1,5
EW: 7,1
Punkte:4
100 g
Kcal: 44
KH: 3,5
Fett: 2,8
EW: 1,1
Punkte:1
100 g
Kcal: 216
KH: 26,7
Fett: 8,3
EW: 7,9
Punkte:5
100 g
Kcal: 182
KH: 1,8
Fett: 11,6
EW: 17,5
Punkte:4
100 g
Kcal: 92
KH: 0,1
Fett: 4,2
EW: 13,5
Punkte:2
100 g
Kcal: 228
KH: 16,6
Fett: 12,1
EW: 13,4
Punkte:5
100 g
Kcal: 216
KH: 15,0
Fett: 12,0
EW: 12,0
Punkte:5
100 g
Kcal: 98
KH: 0,0
Fett: 2,0
EW: 20,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 140
KH: 21,7
Fett: 5,1
EW: 1,9
Punkte:3
100 g
Kcal: 251
KH: 24,0
Fett: 11,0
EW: 14,0
Punkte:5
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)
Gesünder Abnehmen mit Google durchsuchen

BMI / Waist-to-Hip Rechner