gesund abnehmen logo

Salate, roh Nährwerte und Kalorien (kcal)

100 g
Kcal: 82
KH: 0,4
Fett: 5,3
EW: 8,2
Punkte:2
Produzent: ALDI
100 g
Kcal: 95
KH: 8,8
Fett: 6,0
EW: 1,1
Punkte:2
100 g
Kcal: 80
KH: 10,4
Fett: 3,9
EW: 0,9
Punkte:2
100 g
Kcal: 159
KH: 2,1
Fett: 14,7
EW: 4,5
Punkte:4
100 g
Kcal: 16
KH: 2,0
Fett: 0,0
EW: 2,0
Punkte:0
Produzent: ALDI
100 g
Kcal: 115
KH: 6,4
Fett: 9,3
EW: 1,4
Punkte:3
100 g
Kcal: 46
KH: 3,3
Fett: 1,0
EW: 5,3
Punkte:1
100 g
Kcal: 115
KH: 6,4
Fett: 9,3
EW: 1,4
Punkte:3
100 g
Kcal: 71
KH: 6,8
Fett: 4,5
EW: 0,7
Punkte:2
100 g
Kcal: 54
KH: 8,8
Fett: 0,9
EW: 2,3
Punkte:1
100 g
Kcal: 72
KH: 3,1
Fett: 5,5
EW: 2,4
Punkte:2
100 g
Kcal: 30
KH: 2,4
Fett: 1,6
EW: 1,4
Punkte:1
100 g
Kcal: 138
KH: 3,7
Fett: 12,8
EW: 1,8
Punkte:4
Produzent: eigenes Rezept
100 g
Kcal: 78
KH: 2,3
Fett: 6,5
EW: 2,5
Punkte:2
100 g
Kcal: 137
KH: 3,2
Fett: 13,4
EW: 1,0
Punkte:4
100 g
Kcal: 109
KH: 3,9
Fett: 9,6
EW: 1,4
Punkte:3
100 g
Kcal: 66
KH: 2,3
Fett: 5,5
EW: 1,5
Punkte:2
100 g
Kcal: 120
KH: 2,2
Fett: 9,8
EW: 5,9
Punkte:3
100 g
Kcal: 74
KH: 1,5
Fett: 7,0
EW: 1,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 56
KH: 2,1
Fett: 4,7
EW: 1,4
Punkte:1
100 g
Kcal: 124
KH: 2,7
Fett: 9,2
EW: 7,9
Punkte:3
100 g
Kcal: 36
KH: 6,1
Fett: 0,5
EW: 1,8
Punkte:1
100 g
Kcal: 128
KH: 7,0
Fett: 8,3
EW: 6,3
Punkte:3
100 g
Kcal: 102
KH: 1,8
Fett: 7,6
EW: 6,5
Punkte:3
100 g
Kcal: 105
KH: 2,1
Fett: 7,2
EW: 7,9
Punkte:3
100 g
Kcal: 48
KH: 1,5
Fett: 4,1
EW: 1,2
Punkte:1
100 g
Kcal: 102
KH: 1,9
Fett: 9,8
EW: 1,4
Punkte:3
100 g
Kcal: 19
KH: 1,4
Fett: 0,2
EW: 2,4
Punkte:0
100 g
Kcal: 30
KH: 3,0
Fett: 0,5
EW: 2,9
Punkte:1
100 g
Kcal: 60
KH: 1,8
Fett: 5,1
EW: 1,8
Punkte:2
100 g
Kcal: 63
KH: 1,5
Fett: 5,5
EW: 1,8
Punkte:2
100 g
Kcal: 47
KH: 0,8
Fett: 4,0
EW: 1,6
Punkte:1
100 g
Kcal: 62
KH: 7,5
Fett: 2,0
EW: 3,4
Punkte:1
100 g
Kcal: 51
KH: 1,2
Fett: 4,2
EW: 1,7
Punkte:1
100 g
Kcal: 66
KH: 1,9
Fett: 5,6
EW: 1,9
Punkte:2
100 g
Kcal: 75
KH: 2,4
Fett: 6,4
EW: 1,6
Punkte:2
100 g
Kcal: 51
KH: 1,2
Fett: 4,2
EW: 1,7
Punkte:1
100 g
Kcal: 65
KH: 2,8
Fett: 4,9
EW: 2,3
Punkte:2
100 g
Kcal: 160
KH: 7,7
Fett: 10,5
EW: 8,3
Punkte:4
100 g
Kcal: 117
KH: 1,7
Fett: 6,9
EW: 12,1
Punkte:3
100 g
Kcal: 93
KH: 1,9
Fett: 4,4
EW: 11,4
Punkte:2
100 g
Kcal: 113
KH: 3,0
Fett: 6,7
EW: 10,2
Punkte:3
100 g
Kcal: 90
KH: 2,7
Fett: 3,2
EW: 12,2
Punkte:2
100 g
Kcal: 94
KH: 2,7
Fett: 3,4
EW: 12,7
Punkte:2
100 g
Kcal: 74
KH: 3,0
Fett: 3,8
EW: 6,6
Punkte:2
100 g
Kcal: 94
KH: 2,7
Fett: 3,4
EW: 12,7
Punkte:2
100 g
Kcal: 122
KH: 0,9
Fett: 4,6
EW: 18,7
Punkte:3
100 g
Kcal: 221
KH: 0,5
Fett: 15,4
EW: 20,1
Punkte:5
100 g
Kcal: 122
KH: 0,9
Fett: 4,6
EW: 18,7
Punkte:3
100 g
Kcal: 317
KH: 1,0
Fett: 33,8
EW: 3,1
Punkte:9
100 g
Kcal: 277
KH: 1,6
Fett: 28,3
EW: 4,8
Punkte:8
100 g
Kcal: 317
KH: 1,0
Fett: 33,8
EW: 3,1
Punkte:9
100 g
Kcal: 11
KH: 0,5
Fett: 0,2
EW: 1,7
Punkte:0
100 g
Kcal: 170
KH: 7,8
Fett: 11,1
EW: 8,6
Punkte:4
100 g
Kcal: 250
KH: 3,5
Fett: 18,2
EW: 18,3
Punkte:6
100 g
Kcal: 212
KH: 0,8
Fett: 16,1
EW: 16,5
Punkte:5
100 g
Kcal: 136
KH: 2,2
Fett: 9,4
EW: 10,6
Punkte:3
100 g
Kcal: 136
KH: 2,2
Fett: 9,4
EW: 10,6
Punkte:3
100 g
Kcal: 180
KH: 2,6
Fett: 18,1
EW: 2,1
Punkte:5
100 g
Kcal: 180
KH: 2,6
Fett: 18,1
EW: 2,1
Punkte:5
100 g
Kcal: 147
KH: 22,9
Fett: 2,2
EW: 7,9
Punkte:3
100 g
Kcal: 169
KH: 23,0
Fett: 5,8
EW: 5,6
Punkte:3
100 g
Kcal: 169
KH: 23,0
Fett: 5,8
EW: 5,6
Punkte:3
100 g
Kcal: 198
KH: 30,1
Fett: 5,8
EW: 5,7
Punkte:4
100 g
Kcal: 36
KH: 2,9
Fett: 2,0
EW: 1,3
Punkte:1
100 g
Kcal: 126
KH: 7,4
Fett: 10,4
EW: 1,0
Punkte:3
Produzent: Popp
100 g
Kcal: 46
KH: 3,2
Fett: 3,1
EW: 1,1
Punkte:1
100 g
Kcal: 33
KH: 3,2
Fett: 1,7
EW: 1,1
Punkte:1
100 g
Kcal: 33
KH: 3,1
Fett: 1,7
EW: 1,1
Punkte:1
100 g
Kcal: 173
KH: 1,7
Fett: 12,4
EW: 13,9
Punkte:4
100 g
Kcal: 217
KH: 3,5
Fett: 16,4
EW: 14,1
Punkte:5
100 g
Kcal: 204
KH: 2,0
Fett: 14,7
EW: 16,1
Punkte:5
100 g
Kcal: 204
KH: 2,0
Fett: 14,7
EW: 16,1
Punkte:5
100 g
Kcal: 192
KH: 10,3
Fett: 14,4
EW: 5,2
Punkte:5
Produzent: Vitakrone
100 g
Kcal: 267
KH: 10,0
Fett: 23,0
EW: 5,0
Punkte:7
Produzent: Nadler
100 g
Kcal: 204
KH: 2,0
Fett: 14,7
EW: 16,1
Punkte:5
100 g
Kcal: 204
KH: 2,0
Fett: 14,7
EW: 16,1
Punkte:5
100 g
Kcal: 135
KH: 4,7
Fett: 7,7
EW: 11,4
Punkte:3
100 g
Kcal: 144
KH: 1,9
Fett: 12,7
EW: 5,6
Punkte:4
Produzent: Lidl
100 g
Kcal: 113
KH: 4,6
Fett: 8,0
EW: 5,5
Punkte:3
Produzent: Anfrisa
100 g
Kcal: 117
KH: 3,9
Fett: 8,8
EW: 5,7
Punkte:3
Produzent: Anfrisa
100 g
Kcal: 44
KH: 4,2
Fett: 0,4
EW: 5,6
Punkte:1
Produzent: Chef Menu
100 g
Kcal: 27
KH: 5,9
Fett: 0,1
EW: 0,6
Punkte:0
Produzent: Globus
100 g
Kcal: 64
KH: 12,0
Fett: 1,0
EW: 16,0
Punkte:1
Produzent: ALDI
100 g
Kcal: 82
KH: 10,7
Fett: 3,3
EW: 1,6
Punkte:2
100 g
Kcal: 89
KH: 13,8
Fett: 2,7
EW: 2,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 100
KH: 11,4
Fett: 5,0
EW: 1,8
Punkte:2
100 g
Kcal: 102
KH: 13,1
Fett: 4,5
EW: 1,9
Punkte:2
100 g
Kcal: 96
KH: 13,5
Fett: 3,6
EW: 1,9
Punkte:2
100 g
Kcal: 96
KH: 13,5
Fett: 3,6
EW: 1,9
Punkte:2
100 g
Kcal: 85
KH: 10,9
Fett: 3,6
EW: 1,9
Punkte:2
100 g
Kcal: 100
KH: 4,3
Fett: 4,1
EW: 11,1
Punkte:2
100 g
Kcal: 59
KH: 4,2
Fett: 3,9
EW: 1,7
Punkte:1
100 g
Kcal: 83
KH: 4,1
Fett: 6,4
EW: 2,1
Punkte:2
100 g
Kcal: 51
KH: 4,4
Fett: 2,4
EW: 2,8
Punkte:1
100 g
Kcal: 11
KH: 1,1
Fett: 0,2
EW: 1,3
Punkte:0
Produzent: Migros
100 g
Kcal: 102
KH: 2,6
Fett: 9,7
EW: 1,1
Punkte:3
100 g
Kcal: 64
KH: 2,5
Fett: 5,4
EW: 1,2
Punkte:2
100 g
Kcal: 48
KH: 1,5
Fett: 4,1
EW: 1,2
Punkte:1
100 g
Kcal: 46
KH: 3,3
Fett: 1,0
EW: 5,3
Punkte:1
100 g
Kcal: 83
KH: 7,6
Fett: 5,2
EW: 0,9
Punkte:2
100 g
Kcal: 44
KH: 4,6
Fett: 2,1
EW: 1,6
Punkte:1
100 g
Kcal: 64
KH: 2,1
Fett: 5,4
EW: 1,4
Punkte:2
100 g
Kcal: 82
KH: 6,5
Fett: 2,0
EW: 4,5
Punkte:2
100 g
Kcal: 99
KH: 5,8
Fett: 5,0
EW: 7,3
Punkte:2
100 g
Kcal: 59
KH: 4,1
Fett: 4,1
EW: 1,3
Punkte:1
100 g
Kcal: 309
KH: 5,6
Fett: 30,0
EW: 4,2
Punkte:8
100 g
Kcal: 198
KH: 3,3
Fett: 14,7
EW: 13,0
Punkte:5
100 g
Kcal: 198
KH: 3,3
Fett: 14,7
EW: 13,0
Punkte:5
100 g
Kcal: 61
KH: 4,7
Fett: 3,8
EW: 1,8
Punkte:1
100 g
Kcal: 67
KH: 4,7
Fett: 4,7
EW: 1,1
Punkte:2
100 g
Kcal: 57
KH: 5,2
Fett: 3,4
EW: 1,1
Punkte:1
100 g
Kcal: 52
KH: 4,8
Fett: 3,2
EW: 0,9
Punkte:1
100 g
Kcal: 133
KH: 7,9
Fett: 11,0
EW: 0,6
Punkte:3
100 g
Kcal: 133
KH: 7,9
Fett: 11,0
EW: 0,6
Punkte:3
100 g
Kcal: 108
KH: 3,3
Fett: 8,4
EW: 4,7
Punkte:3
100 g
Kcal: 113
KH: 13,5
Fett: 5,4
EW: 2,2
Punkte:2
100 g
Kcal: 202
KH: 16,7
Fett: 13,6
EW: 3,2
Punkte:5
Produzent: EDEKA
100 g
Kcal: 204
KH: 7,1
Fett: 17,0
EW: 6,0
Punkte:5
100 g
Kcal: 112
KH: 5,6
Fett: 9,2
EW: 1,6
Punkte:3
100 g
Kcal: 87
KH: 19,4
Fett: 0,2
EW: 0,7
Punkte:1
100 g
Kcal: 53
KH: 10,8
Fett: 0,2
EW: 0,7
Punkte:1
100 g
Kcal: 97
KH: 21,3
Fett: 0,2
EW: 1,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 92
KH: 8,0
Fett: 5,9
EW: 1,3
Punkte:2
100 g
Kcal: 119
KH: 17,4
Fett: 3,4
EW: 3,3
Punkte:2
100 g
Kcal: 201
KH: 17,5
Fett: 12,9
EW: 2,3
Punkte:5
100 g
Kcal: 145
KH: 22,5
Fett: 5,1
EW: 1,8
Punkte:3
100 g
Kcal: 87
KH: 19,4
Fett: 0,2
EW: 0,7
Punkte:1
100 g
Kcal: 85
KH: 2,5
Fett: 7,8
EW: 1,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 59
KH: 3,2
Fett: 4,5
EW: 1,2
Punkte:1
100 g
Kcal: 84
KH: 2,6
Fett: 7,7
EW: 1,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 60
KH: 2,7
Fett: 4,9
EW: 1,1
Punkte:2
100 g
Kcal: 118
KH: 13,5
Fett: 5,6
EW: 3,1
Punkte:3
100 g
Kcal: 75
KH: 8,0
Fett: 4,5
EW: 0,7
Punkte:2
100 g
Kcal: 50
KH: 1,9
Fett: 4,1
EW: 1,1
Punkte:1
100 g
Kcal: 99
KH: 6,2
Fett: 3,6
EW: 10,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 124
KH: 8,9
Fett: 9,3
EW: 1,2
Punkte:3
100 g
Kcal: 96
KH: 8,7
Fett: 4,7
EW: 4,2
Punkte:2
100 g
Kcal: 96
KH: 11,7
Fett: 4,6
EW: 1,7
Punkte:2
100 g
Kcal: 241
KH: 0,7
Fett: 16,3
EW: 23,1
Punkte:6
100 g
Kcal: 69
KH: 8,2
Fett: 3,3
EW: 1,3
Punkte:2
100 g
Kcal: 96
KH: 16,1
Fett: 2,7
EW: 1,4
Punkte:2
100 g
Kcal: 129
KH: 7,0
Fett: 11,0
EW: 0,6
Punkte:3
100 g
Kcal: 27
KH: 2,0
Fett: 1,5
EW: 1,3
Punkte:1
100 g
Kcal: 49
KH: 2,6
Fett: 3,8
EW: 1,1
Punkte:1
100 g
Kcal: 51
KH: 3,7
Fett: 3,5
EW: 1,2
Punkte:1
100 g
Kcal: 36
KH: 2,4
Fett: 2,3
EW: 1,1
Punkte:1
100 g
Kcal: 25
KH: 2,9
Fett: 0,6
EW: 1,6
Punkte:0
100 g
Kcal: 99
KH: 6,9
Fett: 7,2
EW: 1,5
Punkte:2
100 g
Kcal: 55
KH: 2,6
Fett: 4,5
EW: 0,9
Punkte:1
100 g
Kcal: 113
KH: 3,1
Fett: 10,6
EW: 1,1
Punkte:3
100 g
Kcal: 59
KH: 4,2
Fett: 3,9
EW: 1,7
Punkte:1
100 g
Kcal: 107
KH: 4,5
Fett: 9,2
EW: 1,1
Punkte:3
100 g
Kcal: 132
KH: 3,3
Fett: 12,7
EW: 1,0
Punkte:4
100 g
Kcal: 50
KH: 11,2
Fett: 0,1
EW: 1,0
Punkte:1
Produzent: Alnatura
100 g
Kcal: 47
KH: 8,8
Fett: 0,1
EW: 1,0
Punkte:1
100 g
Kcal: 133
KH: 7,7
Fett: 11,1
EW: 0,8
Punkte:3
100 g
Kcal: 89
KH: 5,4
Fett: 6,9
EW: 1,3
Punkte:2
100 g
Kcal: 62
KH: 3,3
Fett: 4,5
EW: 1,9
Punkte:2
100 g
Kcal: 62
KH: 4,7
Fett: 3,9
EW: 1,7
Punkte:1
100 g
Kcal: 63
KH: 5,2
Fett: 4,0
EW: 1,2
Punkte:1
100 g
Kcal: 71
KH: 3,3
Fett: 5,2
EW: 2,6
Punkte:2
100 g
Kcal: 17
KH: 3,3
Fett: 0,3
EW: 1,2
Punkte:0
500 g
Kcal: 400
KH: 100,0
Fett: 0,0
EW: 0,0
Punkte:7
100 g
Kcal: 15
KH: 2,2
Fett: 0,0
EW: 1,5
Punkte:0
100 g
Kcal: 130
KH: 3,0
Fett: 10,0
EW: 7,0
Punkte:3
Produzent: Aldi
100 g
Kcal: 64
KH: 7,3
Fett: 3,1
EW: 1,4
Punkte:1
100 g
Kcal: 90
KH: 9,0
Fett: 4,9
EW: 2,4
Punkte:2
100 g
Kcal: 187
KH: 5,8
Fett: 15,2
EW: 6,8
Punkte:5
100 g
Kcal: 214
KH: 9,9
Fett: 16,8
EW: 5,8
Punkte:5
100 g
Kcal: 70
KH: 1,8
Fett: 4,4
EW: 5,5
Punkte:2
100 g
Kcal: 71
KH: 3,9
Fett: 4,5
EW: 2,8
Punkte:2
Produzent: Anfrisa
100 g
Kcal: 102
KH: 2,6
Fett: 9,7
EW: 1,1
Punkte:3
100 g
Kcal: 106
KH: 16,1
Fett: 3,7
EW: 1,6
Punkte:2
100 g
Kcal: 73
KH: 6,8
Fett: 3,3
EW: 3,8
Punkte:2
100 g
Kcal: 11
KH: 1,1
Fett: 0,2
EW: 1,3
Punkte:0
100 g
Kcal: 15
KH: 1,8
Fett: 0,2
EW: 1,5
Punkte:0
Produzent: Spar
100 g
Kcal: 59
KH: 4,2
Fett: 3,9
EW: 1,7
Punkte:1
100 g
Kcal: 77
KH: 7,3
Fett: 4,7
EW: 0,9
Punkte:2
100 g
Kcal: 26
KH: 1,3
Fett: 1,1
EW: 1,5
Punkte:1
100 g
Kcal: 68
KH: 1,9
Fett: 5,6
EW: 1,5
Punkte:2
100 g
Kcal: 139
KH: 3,5
Fett: 11,5
EW: 5,4
Punkte:4
Produzent: Lidl
100 g
Kcal: 144
KH: 6,3
Fett: 9,0
EW: 9,5
Punkte:3
100 g
Kcal: 20
KH: 3,5
Fett: 0,3
EW: 0,8
Punkte:0
Produzent: Kühne
100 g
Kcal: 57
KH: 7,4
Fett: 2,3
EW: 1,4
Punkte:1
100 g
Kcal: 115
KH: 5,8
Fett: 9,8
EW: 0,8
Punkte:3
100 g
Kcal: 177
KH: 3,4
Fett: 13,9
EW: 9,6
Punkte:4
100 g
Kcal: 55
KH: 3,7
Fett: 3,8
EW: 1,4
Punkte:1
100 g
Kcal: 51
KH: 1,7
Fett: 4,4
EW: 1,2
Punkte:1
100 g
Kcal: 72
KH: 1,4
Fett: 6,9
EW: 1,0
Punkte:2
100 g
Kcal: 59
KH: 3,2
Fett: 3,9
EW: 2,6
Punkte:1
100 g
Kcal: 27
KH: 3,4
Fett: 0,6
EW: 1,6
Punkte:1
100 g
Kcal: 75
KH: 1,3
Fett: 7,1
EW: 1,6
Punkte:2
100 g
Kcal: 130
KH: 2,4
Fett: 8,7
EW: 10,7
Punkte:3
100 g
Kcal: 153
KH: 1,4
Fett: 14,1
EW: 5,4
Punkte:4
100 g
Kcal: 108
KH: 6,2
Fett: 5,4
EW: 8,6
Punkte:2
100 g
Kcal: 130
KH: 2,4
Fett: 8,7
EW: 10,7
Punkte:3
100 g
Kcal: 97
KH: 5,3
Fett: 7,8
EW: 1,3
Punkte:2
Produzent: Lidl
100 g
Kcal: 123
KH: 2,0
Fett: 9,8
EW: 6,7
Punkte:3
100 g
Kcal: 54
KH: 3,9
Fett: 3,6
EW: 1,2
Punkte:1
100 g
Kcal: 37
KH: 2,8
Fett: 2,2
EW: 1,1
Punkte:1
100 g
Kcal: 55
KH: 2,6
Fett: 4,5
EW: 0,9
Punkte:1
100 g
Kcal: 122
KH: 3,7
Fett: 8,1
EW: 8,7
Punkte:3
100 g
Kcal: 53
KH: 2,9
Fett: 4,1
EW: 1,0
Punkte:1
100 g
Kcal: 51
KH: 3,4
Fett: 3,5
EW: 0,9
Punkte:1
100 g
Kcal: 45
KH: 2,7
Fett: 2,8
EW: 2,1
Punkte:1
100 g
Kcal: 72
KH: 10,0
Fett: 3,1
EW: 1,1
Punkte:2
Produzent: Lidl
100 g
Kcal: 99
KH: 6,9
Fett: 7,2
EW: 1,5
Punkte:2
100 g
Kcal: 51
KH: 3,8
Fett: 3,1
EW: 1,8
Punkte:1
100 g
Kcal: 45
KH: 4,2
Fett: 2,0
EW: 2,1
Punkte:1
100 g
Kcal: 42
KH: 4,2
Fett: 1,7
EW: 2,1
Punkte:1
100 g
Kcal: 70
KH: 4,7
Fett: 4,8
EW: 1,8
Punkte:2
100 g
Kcal: 70
KH: 4,1
Fett: 5,3
EW: 1,2
Punkte:2
100 g
Kcal: 59
KH: 4,1
Fett: 4,1
EW: 1,3
Punkte:1
100 g
Kcal: 60
KH: 2,8
Fett: 4,1
EW: 2,9
Punkte:1
100 g
Kcal: 54
KH: 3,3
Fett: 2,8
EW: 3,6
Punkte:1
100 g
Kcal: 277
KH: 1,6
Fett: 28,3
EW: 4,8
Punkte:8
100 g
Kcal: 353
KH: 0,7
Fett: 34,9
EW: 10,1
Punkte:10
100 g
Kcal: 239
KH: 4,6
Fett: 22,4
EW: 5,2
Punkte:6
100 g
Kcal: 277
KH: 1,6
Fett: 28,3
EW: 4,8
Punkte:8
100 g
Kcal: 249
KH: 0,7
Fett: 22,0
EW: 12,3
Punkte:7
100 g
Kcal: 249
KH: 0,7
Fett: 22,0
EW: 12,3
Punkte:7
100 g
Kcal: 250
KH: 1,4
Fett: 26,2
EW: 2,7
Punkte:7
100 g
Kcal: 271
KH: 0,7
Fett: 23,6
EW: 14,7
Punkte:7
100 g
Kcal: 13
KH: 1,9
Fett: 0,3
EW: 0,7
Punkte:0
100 g
Kcal: 17
KH: 1,0
Fett: 1,0
EW: 1,0
Punkte:0
Übergeordnete Kategorie: Menükomponenten vorwiegend pflanzlich
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)
Gesünder Abnehmen mit Google durchsuchen

BMI / Waist-to-Hip Rechner